Stedentrip Praag

PRIVACYVERKLARING ONTDEKPRAAG.NL

OntdekPraag.nl, gevestigd aan Westerdoksdijk 711-C, 1013 BX Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.ontdekpraag.nl  
info@ontdekpraag.nl
Bureau Berg
Westerdoksdijk 711-C
1013 BX Amsterdam
Tel. 020-4275097

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

OntdekPraag.nl verwerkt je persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Naam hotel of appartement 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@ontdekpraag.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

OntdekPraag.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten en evt. goederen bij je af te leveren zoals een taxi-transfer van het vliegveld naar je hotel of een fietstour in Praag.

Geautomatiseerde besluitvorming

OntdekPraag.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OntdekPraag.nl) tussen zit. OntdekPraag.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

OntdekPraag.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • Personalia: 12 maanden
 • E-mailadres: 12 maanden
 • IP-adres: 14 maanden (niet het volledige IP-adres)

Delen van persoonsgegevens met derden

OntdekPraag.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. OntdekPraag.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt OntdekPraag.nl jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 • Taxi: Geslacht, voornaam, achternaam, e-mail, tel. nr., hoteladres (indien van toepassing)
  Reden: Voor de uitvoering van je taxirit van het vliegveld naar je hotel en/of terug en/of van/naar een andere locatie.
 • Mijn Praag Tours: Geslacht, voornaam, achternaam, e-mail, tel. nr.
  Reden: Voor de uitvoering van je fiets-, wandel- of overige tour(s) in Praag.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

OntdekPraag.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. OntdekPraag.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Dit doen we m.b.v. Consent Cookie. Je kunt je in Consent Cookie op onze website aan//afmelden voor cookies.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

First Party cookies:

Cookie: Google Analytics
Naam: _gat_UA
Functie: Geeft opt-out aan en kan gebruikt worden om een Client ID van een AMP Client ID-service te verkrijgen
Bewaartermijn: 1 minuut

Cookie: Google Analytics
Naam: _gid
Functie: Om bezoekers te onderscheiden
Bewaartermijn: 1 minuut

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Om bezoekers te onderscheiden
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Functionele cookie
Naam: PHPSESSID
Functie: Om een boodschap te kunnen tonen na bijv. het invullen van een webformulier op de website
Bewaartermijn: Totdat je je browser afsluit

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door OntdekPraag.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@ontdekpraag.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

OntdekPraag.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

OntdekPraag.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@ontdekpraag.nl